Drzwi główne kościoła ZZPNJ w Sosnowcu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Góralskie lustro

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

4-ty wymiar

Wykonana w dwuipółmetrowym kawałku drewna postać mnicha nawiązuje do historii miejsca, z którego pochodzę.Mnisi Cystersi mocno są związani z terenami gorczańskimi i podtatrzańskimi, gdyż większość wsi (również Olszówka) należało do ich pierwotnego uposażenia, zakładali je, rozwijali gospodarczo. W krypcie grobowej pod starym kościołem prawdopodobnie jest złożonych kilka ciał cystersów, dlatego postanowiłem w ten sposób ich upamiętnić. Rzeźba ta wykonana została w drewnie wiąz. Starałem się dostosować naturalny kształt drewna do postaci mnicha, bez większej ingerencji w materiał. Zabieg ten miał osiągnąć harmonie pomiędzy przyrodą i człowiekiem, z którą materialnie jesteśmy związani, równocześnie podkreślić wartość drewna, jako surowca wykorzystywanego najczęściej w sztuce i architekturze naszego regionu. Formalnie ma nawiązywać do licznych drzew, które okalały nieistniejący już drewniany kościół w Olszówce. Założeniem jest, aby rzeźba usytuowana została na skraju krypty grobowej, w której stronę skierowana będzie głowa mnicha zasłonięta kapturem. W dłoniach trzyma napis, który jest niemożliwy do odczytania patrząc na niego bezpośrednio , oraz zegarek, którego wskazówki obracają się w przeciwną stronę. Zamiast twarzy pod kapturem postanowiłem zainstalować sferyczne zwierciadło wklęsłe, w którym odbiciu można odczytać napis, który trzyma w „dłoniach”. Napis ten pochodzi ze ściany kruchty spalonego kościoła:"Młodość mistrzu jest rzeźbiarką,co wykuwa żywot cały.Choć przemija sama szparką,cios jej dłuta wiecznie trwały"W lustrze automatycznie wskazówki zegara idą w prawidłową stronę. Całość daje efekt wielowymiarowości i wkroczenia w czwarty wymiar tj "czas". Podchodząc bliżej w lustrze można zobaczyć samego siebie.

rzeźba i stolarstwo artystyczne

Misericordias (zstąpienie do odchłani)

W rzeźbie tej ukazany jest moment największej męki Chrystusa zarówno cielesnej, jak i duchowej, kiedy na skraju największego bólu, umęczony i opuszczony, wstawia się do Ojca za ludźmi opuszczonymi i pogardzonymi w słowach: „Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Kiedy oddaje ostatecznie ducha, na trzy dni zstępuje do otchłani, by wyciągnąć stamtąd wszystkich sprawiedliwych, oraz otworzyć zamknięte przez grzech pierworodny niebo. Z Jego przebitego boku paralelnie „wybucha” woda życia dając tym samym zbawienie, które niesie wszystkim na wszelki czas i przestrzeń. Forma bryły jest inspirowana zgliszczami, spaloną konstrukcją drewnianego kościoła, w którą wkomponowana jest postać Chrystusa, którego można sobie wyobrazić wciąż wiszącego na krzyżu, albo złożonego w ręce Matki, której miecz przeszywa dusze, lub już złożonego do grobu. Kompozycyjnie miecz jest przedłużeniem jednego z promieni miłosierdzia. Ważny jest jednak aspekt empiryczny w tej pozie, stanowi jej istotę. Głowa i ręka Chrystusa skierowana jest w stronę pustki, otchłani. Zostaje wciągany / dematerializowany, by następnie otworzyć bramę piekieł i uwolnić tych, którzy oczekiwali zbawienia.

Wróć do strony głównej!

Kontakt:

 

tel: +48 880716377

+48 880948393

email: willagron.koninki@gmail.com

gronart.nawara@gmail.com

Nasz Adres:

 

Poręba Wielka 524

345-735 Niedźwiedź

POLAND

Proudly created with webwavecms.com

Proudly created with webwavecms.com