Góralska snycerka

 

Snycerstwo  to jedna z najstarszych dziedzin sztuki zdobniczej, polegająca na rzeźbieniu w drewnie. Snycerka najczęściej związana jest z meblarstwem oraz wyposażeniem wnętrz. Snycerstwo jest szczególnie charakterystyczne dla sztuki ludowej naszego regionu, oto przykłady naszych realizacji.

Wróć do strony głównej!

popiersia

 

Wykonane w glinie wizerunki osób. Część z nich jest przygotowywane do odlewów.

 

Drzwi główne kościoła ZZPNJ w Sosnowcu

 

Projekt, oraz wykonanie dwoje drzwi głównych w kościele 

 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu. Drzwi wykonane w drewnie dąb, herby, oraz zdobienia rzeźbione w tymże materiale, natomiast intarsja napisów C R (Congregatio Resurectione) oraz dat z egzotycznego kakaowca.
 
 

Góralskie lustro

 

Jedna z pierwszych realizacji, jakie mieliśmy przyjemność wykonywać, zarazem sprawdzian sił i umiejętności do dalszej pracy. Lustro wykonane w drewnie jesion, korona i tzw. "gadziki" rzeźbiona w tymże materiale, natomiast portal rzeźbiony w drewnie lipowym. 

4-ty wymiar

Wykonana w dwuipółmetrowym kawałku drewna postać mnicha nawiązuje do historii miejsca, z którego pochodzę.Mnisi Cystersi mocno są związani z terenami gorczańskimi i podtatrzańskimi, gdyż większość wsi (również Olszówka) należało do ich pierwotnego uposażenia, zakładali je, rozwijali gospodarczo. W krypcie grobowej pod starym kościołem prawdopodobnie jest złożonych kilka ciał cystersów, dlatego postanowiłem w ten sposób ich upamiętnić. Rzeźba ta wykonana została w drewnie wiąz. Starałem się dostosować naturalny kształt drewna do postaci mnicha, bez większej ingerencji w materiał. Zabieg ten miał osiągnąć harmonie pomiędzy przyrodą i człowiekiem, z którą materialnie jesteśmy związani, równocześnie podkreślić wartość drewna, jako surowca wykorzystywanego najczęściej w sztuce i architekturze naszego regionu. Formalnie ma nawiązywać do licznych drzew, które okalały nieistniejący już drewniany kościół w Olszówce. Założeniem jest, aby rzeźba usytuowana została na skraju krypty grobowej, w której stronę skierowana będzie głowa mnicha zasłonięta kapturem. W dłoniach trzyma napis, który jest niemożliwy do odczytania patrząc na niego bezpośrednio , oraz zegarek, którego wskazówki obracają się w przeciwną stronę. Zamiast twarzy pod kapturem postanowiłem zainstalować sferyczne zwierciadło wklęsłe, w którym odbiciu można odczytać napis, który trzyma w „dłoniach”. Napis ten pochodzi ze ściany kruchty spalonego kościoła:"Młodość mistrzu jest rzeźbiarką,co wykuwa żywot cały.Choć przemija sama szparką,cios jej dłuta wiecznie trwały"W lustrze automatycznie wskazówki zegara idą w prawidłową stronę. Całość daje efekt wielowymiarowości i wkroczenia w czwarty wymiar tj "czas". Podchodząc bliżej w lustrze można zobaczyć samego siebie.

rzeźba i stolarstwo artystyczne

Misericordias (zstąpienie do odchłani)

W rzeźbie tej ukazany jest moment największej męki Chrystusa zarówno cielesnej, jak i duchowej, kiedy na skraju największego bólu, umęczony i opuszczony, wstawia się do Ojca za ludźmi opuszczonymi i pogardzonymi w słowach: „Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Kiedy oddaje ostatecznie ducha, na trzy dni zstępuje do otchłani, by wyciągnąć stamtąd wszystkich sprawiedliwych, oraz otworzyć zamknięte przez grzech pierworodny niebo. Z Jego przebitego boku paralelnie „wybucha” woda życia dając tym samym zbawienie, które niesie wszystkim na wszelki czas i przestrzeń. Forma bryły jest inspirowana zgliszczami, spaloną konstrukcją drewnianego kościoła, w którą wkomponowana jest postać Chrystusa, którego można sobie wyobrazić wciąż wiszącego na krzyżu, albo złożonego w ręce Matki, której miecz przeszywa dusze, lub już złożonego do grobu. Kompozycyjnie miecz jest przedłużeniem jednego z promieni miłosierdzia. Ważny jest jednak aspekt empiryczny w tej pozie, stanowi jej istotę. Głowa i ręka Chrystusa skierowana jest w stronę pustki, otchłani. Zostaje wciągany / dematerializowany, by następnie otworzyć bramę piekieł i uwolnić tych, którzy oczekiwali zbawienia.

Kontakt:

 

tel: +48  880948393 Willa Groń

+48 880716377 Gońart

       

email: willagrongorce@gmail.com

gronart.nawara@gmail.com

 

 

 

Nasz Adres:

 

Poręba Wielka 524

345-735 Niedźwiedź

POLAND

Proudly created with webwavecms.com